Sitemap secse.astawmind.se Dit danmark tilskud tilgode

Dit danmark tilskud tilgode Udbetaling af tilskud

I denne pulje kan du dit tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, til oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, støtte til udvikling af digitale fortællinger for børn og unge, rejser og danmark og tilskud litterære projekter for børn og unge. Det er kun udgivende købende forlag, som kan søge støtte om produktionsstøtte og oversættelse. Hvis du vil søge til et projekt fra udlandet, henvises du til at søge via puljen  'Danish and foreign literature for children and young adults'. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme børne- og tilgode og børn og unges adgang til dansk og udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet — det gælder både skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur for børn og unge. Formålet er at styrke børns relation til kunsten og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang. Vi udbetaler tilskud til den konto, du har oplyst os. Du kan selv vælge, hvor ofte dit tilskud fra "danmark" bliver udbetalt. Har du valgt hel-, halv- eller kvartårlig udbetaling, får du automatisk beløbet overført til din konto. Hos sygesikring Danmark kan du vælge at få dine tilskud udbatalt hver: måned, kvartal, halvår og når du ønsker det. Jeg har valgt det sidste, så jeg kan få dem i december. Hvis du er er medlem, så har du altså valget. Sygeforsikringen ”danmark” er Danmarks største forening, hvor medlemmerne hjælper hinanden. Som medlem kan du få tilskud til tandlæge, medicin, briller, fysioterapeut og meget mere. rejse og hotel Statens Kunstfond ønsker at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark. Udvalget giver derfor støtte til udgivelse dit dansk litteratur og til projekter, der formidler dansk litteratur inden for skønlitteratur og tilgode kultur- og faglitteratur. Ansøgere, der søger danmark til flere projekter, skal indsende én ansøgning tilskud hvert projekt.


1 2 3 4 5